Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Digital Consulting s.r.o. se sídlo Koukolná 10, 735 71 Dětmarovice, IČ: 030221351 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59133 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je zpracovat za  vy řešení poptávky Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2. let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
Statistické_gat [x2Systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavkůSessionDigitalconsulting.cz
MarketingovécollectGoogle Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webuSessiongoogle-analytics.com

4. Souhlas lze vzít kdykoliv, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

Digital Consulting s.r.o.
Koukolná 10
735 71 Dětmarovice

Nebo emailem na info@digitalconsulting.cz

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Agentura: eShopSystem s.r.o., náměstí Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10, IČ: 24764493, DIČ: CZ24764493, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 172423 v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.